प्रवेश जाहेरात - सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल - MKSHUKLA.: OJAS BHARTI INFO

JOB IS HERE

Text Widget

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Saturday, 27 May 2017

प्रवेश जाहेरात - सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल

प्रवेश जाहेरात - सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल 

सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल 

-धोराजी 

टेक्निकल खातु -गुजरत राज्य संचालित प्रवेश जाहेरात 
  • अभ्यास क्रम नु नाम - 
  • वायरमेन -८ पास 
समय गालो - २ वर्ष
  • एल्क्ट्रिसियन- १० पास 
समय गालो - २ वर्ष 
  • S.A.I.T  -इंग्लिश साथे १० पास 
समय गालो - १  वर्ष
  • D.T.P
इंग्लिश साथे १० पास 
समय गालो - १  वर्ष
 Vadhu vigat mate Click here
गुजरात पसंदगी बोर्डद्धारा  आयोजित "नर्स","फ़ेमिली हेल्थ वर्कर","असिस्टंट स्टोरकीपर ","कंपाउडर", "तलाटी "," सीनयरक्लर्क","जूनियर क्लर्क", "विस्तरण अधिकारी", "आदि जाती विकासअधिकारी ",आकड़ामदनिश ","संसोधनमदनिश ",म्युनिसिपलसेनेटरी इंस्पेक्टर ", "ग्राम सेवक ", अधिकमदानिश (बेलाग )", "फिल्डऑफिसर","साउंडसिस्टम पेनल ओपरेटर","अधिक मदनिश(सामान्य )", "हेडक्लर्क", नी भरतीना  परीक्षा  फॉर्मनी  जानकारी,कोललेटर ,रिजल्ट नीजानकारी आ साईट माअपडेट करिये छिए. पुलिस भर्ती बोर्ड  द्वारालेवामा आवती परीक्षाकॉन्स्टेबल ,ASI ,PSI वगेरे परीक्षा  .... वन संरक्षक जेल सिपाई`गुजरात सेकंडरी भर्तीबोर्ड टाट सेकेंडरी अने हायर सेकंडरी ,विध्यासहायक -धोरण   ६ थी८ , १ थी ५ LIC ,गुजरात राज्य परिवहननिगम नी  परीक्षा - "डिपो मनेजर ",  "जुनियर क्लर्क ",ट्राफिक इन्सपैक्टर ,हर्डक्लर्कहाई कोर्ट क्लर्क , पीयून,हेडक्लर्क श्रम अने  रोजगार  गृह विभाग मा  उपरोक्तविभाग आवनारी भर्तीपरीक्षा ने ध्यानमा राखीने ,गुजरातीसाहित्य,गुजरातीव्याकरण, कंप्यूटर ,भारतनु बधारण,गुजरातनो इतिहास,गुजरातनी भुगोल,तेमज भारतनी तमाममाहिती ,सामान्य ज्ञानप्रश्नों तैयार करवामांआवे छे।  No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

my new you tube video

RECENT NEWS