Today's gujaràt Bharti news - MKSHUKLA.: OJAS BHARTI INFO

JOB IS HERE

Text Widget

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Friday, 5 May 2017

Today's gujaràt Bharti news

Today's job news 5-5-2017

Gujaràt Ni judijudi Bharti jaherat Jovo mate tme niche Ni mahitii melvo www.mkshukla.com par...

 www.mkshukla.com मा तमामसरकारी भर्तीनी माहिती , पेपर सॉल्यूशन,ओल्ड पेपर , मोडल पेपर ,केटलाकसामान्य ज्ञानना प्रश्नों तेमज दरेकपरीक्षा पूछता प्रश्नों मुकवमा आवे छेतेमज गुजरात राज्यनी भर्तीनी माहितीआपतु "गुजरात रोजगार समाचार" मुकवामा आवे छे।  अने सवारनीशुरवात "सुभाषित "साथे करवामां आवेछे। जुदा -जुदा बोर्ड  द्वारा लेवामाआवति परीक्षा  जेवा के...... 

गुजरात पसंदगी बोर्डद्धारा  आयोजित "नर्स","फ़ेमिली हेल्थ वर्कर","असिस्टंट स्टोरकीपर ","कंपाउडर", "तलाटी "," सीनयरक्लर्क","जूनियरक्लर्क ", "विस्तरणअधिकारी ", "आदिजाती विकासअधिकारी ",आकड़ामदनिश ","संसोधनमदनिश ",म्युनिसिपलसेनेटरी इंस्पेक्टर ", "ग्राम सेवक ",अधिक मदानिश(बेलाग )", "फिल्डऑफिसर","साउंडसिस्टम पेनल ओपरेटर","अधिक मदनिश(सामान्य )", "हेडक्लर्क", नी भरतीना  परीक्षा  फॉर्मनी  जानकारी,कोललेटर ,रिजल्ट नीजानकारी आ साईट माअपडेट करिये छिए. पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लेवामा आवतीपरीक्षा कॉन्स्टेबल,ASI ,PSI  वगेरेपरीक्षा  .... वन संरक्षक जेल सिपाई`गुजरात सेकंडरी भर्तीबोर्ड टाट सेकेंडरी अने हायर सेकंडरी ,विध्यासहायक -धोरण   ६ थी८ , १ थी ५ LIC ,गुजरात राज्य परिवहननिगम नी  परीक्षा - "डिपो मनेजर ",  "जुनियर क्लर्क ",ट्राफिक इन्सपैक्टर,हर्ड क्लर्कहाई कोर्ट क्लर्क ,पीयून ,हेडक्लर्क श्रम अने  रोजगार  गृह विभाग मा  उपरोक्तविभाग आवनारी भर्तीपरीक्षा ने ध्यानमाराखी ने ,गुजरातीसाहित्य,गुजरातीव्याकरण, कंप्यूटर ,भारतनु बधारण,गुजरातनो इतिहास,गुजरातनी भुगोल,तेमज भारतनी तमाममाहिती ,सामान्यज्ञान प्रश्नों तैयारकरवामां आवे छे। 
Bharti news


No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

my new you tube video

RECENT NEWS