गार्टेड स्कूल ना शिक्षकों पगार बाबते वाचवा जेवा न्यूज़ पेपर ना अधारे - MKSHUKLA.: OJAS BHARTI INFO

JOB IS HERE

Text Widget

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Saturday, 20 January 2018

गार्टेड स्कूल ना शिक्षकों पगार बाबते वाचवा जेवा न्यूज़ पेपर ना अधारे

गार्टेड स्कूल ना  शिक्षकों पगार बाबते वाचवा जेवा न्यूज़ पेपर ना  अधारे  

राज्य सरकार मा  सरकारी करता गार्टेड स्कूल ना  शिक्षकों पगार मा  फेरफार थयो होवाथी शिक्षण विभाग मा  रोष नी  लागणी अनभवामा आवे  छे 
शिक्षण सहायको ६३४० अने १२९० पगार ओछो अपवा मा  आवे  छे
-गुजरात पसंदगी बोर्डद्धारा  आयोजित "नर्स","फ़ेमिली हेल्थ वर्कर","असिस्टंट स्टोरकीपर ","कंपाउडर", "तलाटी "," सीनयरक्लर्क","जूनियरक्लर्क ", "विस्तरणअधिकारी ", "आदिजाती विकासअधिकारी ",आकड़ामदनिश ","संसोधनमदनिश ",म्युनिसिपलसेनेटरी इंस्पेक्टर ", "ग्राम सेवक ",अधिक मदानिश(बेलाग )", "फिल्डऑफिसर","साउंडसिस्टम पेनल ओपरेटर","अधिक मदनिश(सामान्य )", "हेडक्लर्क", नी भरतीना  परीक्षा  फॉर्मनी  जानकारी,कोललेटर ,रिजल्ट नीजानकारी आ साईट माअपडेट करिये छिए. पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लेवामा आवतीपरीक्षा कॉन्स्टेबल,ASI ,PSI  वगेरेपरीक्षा  .... वन संरक्षक जेल सिपाई`गुजरात सेकंडरी भर्तीबोर्ड टाट सेकेंडरी अने हायर सेकंडरी ,विध्यासहायक -धोरण   ६ थी८ , १ थी ५ LIC ,गुजरात राज्य परिवहननिगम नी  परीक्षा - "डिपो मनेजर ",  "जुनियर क्लर्क ",ट्राफिक इन्सपैक्टर,हर्ड क्लर्कहाई कोर्ट क्लर्क ,पीयून ,हेडक्लर्क श्रम अने  रोजगार  गृह विभाग मा  उपरोक्तविभाग आवनारी भर्तीपरीक्षा ने ध्यानमाराखी ने ,गुजरातीसाहित्य,गुजरातीव्याकरण, कंप्यूटर ,भारतनु बधारण,गुजरातनो इतिहास,गुजरातनी भुगोल,तेमज भारतनी तमाममाहिती ,सामान्यज्ञान प्रश्नों तैयारकरवामां आवे छे। 

गुजरात राज्य वेर हाउसिंग कोर्पोरेसेन मा  भरती। ....


  • सरनामु :- 

आनद शांति सदन ,
दिन बाई टावर सामे
मिर्जा पुर रोड
अमहदाबाद
- निवृत कर्मचारी फोटा वाली अर्जी मोकलवानि रहसे
वधु विगत माटे  जाहेरात जोवी 

गार्टेड स्कूल ना  शिक्षकों पगार बाबते वाचवा जेवा न्यूज़ पेपर ना  अधारे  

राज्य सरकार मा  सरकारी करता गार्टेड स्कूल ना  शिक्षकों पगार मा  फेरफार थयो होवाथी शिक्षण विभाग मा  रोष नी  लागणी अनभवामा आवे  छे 
शिक्षण सहायको ६३४० अने १२९० पगार ओछो अपवा मा  आवे  छे
वधु माहिती No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

my new you tube video

RECENT NEWS