Today's Gujarat educational news - MKSHUKLA.: OJAS BHARTI INFO

JOB IS HERE

Text Widget

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Wednesday, 24 January 2018

Today's Gujarat educational news

Today's Gujarat educational news

आजना  रोजगार समाचार २4-१-२०१८ click here
what is matual fund? what is best matual fund?bitcoin releted information,natinol and international news.and other information.


पाइवेट सेक्टर 
गोवेर्मेंट सेक्टर 
१० -पास
१२-पास 
स्नातक 
मास्टर डिग्री 
डिप्लोमा 
आईटीआई 
वगेर भर्ती नी माहिती 
www.mkshukla.com 
GUJARAT NI VIVIDH YOJANA -CLICK HERE
  • आज नी १8-१-२०१८ नी अपडेट्स 🙋 दरेक अपडेट्स ने विगत वार जुओ तेना नाम पर क्लिक करीने  जोवनु ना भुलाय 

  1. ओजस माँ आवेली  भरती -more detail
  2. मध्याहन भोजन योजना अंतर्गत आवेली विविध जिला नी भरती 
  3. ११ मास्स करार आधारित भर्ती 
  4. रोजगार समाचार

  5. महसूल विभाग मा भरती क्लिक हियर -
  6. आईटीआई  इंस्ट्रक्टर भर्ती click here
  7. आल एग्जाम प्रिपरेशन -क्लिक हियर 
गुजरात पसंदगी बोर्डद्धारा  आयोजित "नर्स","फ़ेमिली हेल्थ वर्कर","असिस्टंट स्टोरकीपर ","कंपाउडर", "तलाटी "," सीनयरक्लर्क","जूनियरक्लर्क ", "विस्तरणअधिकारी ", "आदिजाती विकासअधिकारी ",आकड़ामदनिश ","संसोधनमदनिश ",म्युनिसिपलसेनेटरी इंस्पेक्टर ", "ग्राम सेवक ",अधिक मदानिश(बेलाग )", "फिल्डऑफिसर","साउंडसिस्टम पेनल ओपरेटर","अधिक मदनिश(सामान्य )", "हेडक्लर्क", नी भरतीना  परीक्षा  फॉर्मनी  जानकारी,कोललेटर ,रिजल्ट नीजानकारी आ साईट माअपडेट करिये छिए. पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लेवामा आवतीपरीक्षा कॉन्स्टेबल,ASI ,PSI  वगेरेपरीक्षा  .... वन संरक्षक जेल सिपाई`गुजरात सेकंडरी भर्तीबोर्ड टाट सेकेंडरी अने हायर सेकंडरी ,विध्यासहायक -धोरण   ६ थी८ , १ थी ५ LIC ,गुजरात राज्य परिवहननिगम नी  परीक्षा - "डिपो मनेजर ",  "जुनियर क्लर्क ",ट्राफिक इन्सपैक्टर,हर्ड क्लर्कहाई कोर्ट क्लर्क ,पीयून ,हेडक्लर्क श्रम अने  रोजगार  गृह विभाग मा  उपरोक्तविभाग आवनारी भर्तीपरीक्षा ने ध्यानमाराखी ने ,गुजरातीसाहित्य,गुजरातीव्याकरण, कंप्यूटर ,भारतनु बधारण,गुजरातनो इतिहास,गुजरातनी भुगोल,तेमज भारतनी तमाममाहिती ,सामान्यज्ञान प्रश्नों तैयारकरवामां आवे छे।
what is matual fund? what is best matual fund?bitcoin releted information,natinol and international news.and other information.

Rojagrsamachar 


No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

my new you tube video

RECENT NEWS